Zhang Xiangyun PhD viva

On May 20, Zhang Xiangyun (张向云)succeed with his PhD viva. The viva took venue at BBL 619. Professor Chen Yingjun (FDU, panel chair), Zhang Yanlin (NUIST), Wang Xinming, Bi Xinhui and Hu Jianfang as panel members. Xiangyun did great job in establishing an OC/EC separation method using catalytic hydropyrolysis (HyPy) technique. Congratulations, Dr Zhang Xiangyun!

Xiangyun at his PhD viva.

The panel members.

The two Dr Zhang.